- Reklam Alanı -

Zabbix, ağ servisleri, ağ donanımı, sunucular ve uygulama için açık kaynaklı bir izleme aracıdır. Sisteminizin ve sunucularınızın durumunu izlemek ve izlemek için tasarlanmıştır. Zabbix, veri depolamak için MySQL, PostgreSQL, SQLite ve IBM DB2 dahil olmak üzere birçok veritabanı sistemi için destek sunar. Zabbix arka ucu C ile yazılmıştır ve ön uç PHP ile yazılmıştır.

Bu derste, CentOS 7 sistemine açık kaynaklı izleme sistemi Zabbix 4.1’in nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını adım adım göstereceğiz. Bu kılavuz, Zabbix kurulumumuz için LAMP Yığınının kurulumu ve yapılandırılması ve Zabbix admin web UI’si için varsayılan parolanın nasıl değiştirileceğini içeren bazı konuları kapsayacaktır.

Konular;

  • Apache2 / httpd’yi CentOS 7’ye yükleyin
  • CentOS 7’de PHP 7.2’yi Kurma ve Yapılandırma
  • MySQL’i Kur ve Yapılandır
  • CentOS 7’de Zabbix 4.1’ü Kurma ve Yapılandırma
  • FirewallD’yi Yapılandır
  • Zabbix İlk Kurulum Varsayılan Yönetici Değiştir.

Adım 1 – Apache2 / httpd’yi yükleyin

Bu kılavuzda, Apache web sunucusu altında Zabbix’i çalıştıracağız. Web sunucusu paketleri, varsayılan CentOS 7 deposundan yüklenebilir.

Aşağıdaki yum komutunu kullanarak Apache / httpd dosyasını yükleyin.

sudo yum -y install httpd

Kurulum tamamlandıktan sonra, servisi başlatın ve sistem önyüklemesinde her zaman başlatılmasını sağlayın.

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Adım 2 – PHP 7.2’yi CentOS 7’ye Kurma ve Yapılandırma

Bu adımda, PHP 7’yi üçüncü taraf bir depodan kuracağız – PHP 7.2’yi ‘webtatic’ depodan kuracağız.

Gerekli olan tüm uzantıları içeren PHP 7’yi kurmadan önce, webtatic ve EPEL deposunu sisteme ekleyin.

Aşağıdaki komutları çalıştırın.

yum -y install epel-release
sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Şimdi PHP 7.2 paketlerini webtatic deposundan yum kullanarak kurun.

yum -y install mod_php72w php72w-cli php72w-common php72w-devel php72w-pear php72w-gd php72w-mbstring php72w-mysql php72w-xml php72w-bcmath

Kurulum tamamlandıktan sonra, vim editörünü kullanarak varsayılan ‘php.ini’ dosyasını düzenlemeniz gerekir.

yum -y install nano
nano /etc/php.ini

Yapılandırma değerlerini aşağıda gösterildiği gibi değiştirin.

 max_execution_time = 600
 max_input_time = 600
 memory_limit = 1G
 post_max_size = 64M
 upload_max_filesize = 64M
 date.timezone = Europe/Istanbul

Kaydedin ve çıkın.

Web servisini yeniden başlatın.

systemctl restart httpd

Zabbix için PHP 7 kurulumu ve yapılandırması tamamlandı.

Adım 3 – MariaDB’yi Kurun ve Yapılandırın

Repo yapılandırmasını yapın.

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Aşağıdaki kodları nano editöründe girin.

# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2019-01-18 14:53 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

MariaDB sunucu kurulumuna başlayın.

sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client

Kurulum tamamlandıktan sonra, servisi başlatın ve sistem önyüklemesinde her zaman başlatılmasını sağlayın.

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Şimdi MariaDB root şifresini yapılandırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

mysql_secure_installation

MariaDB veritabanı kurulmuş ve kök şifre yapılandırılmıştır.

Daha sonra, Zabbix kurulumumuz için yeni bir veritabanı oluşturmamız gerekiyor. ‘[email protected]’ şifresi ile ‘zabbix’ adlı yeni bir veritabanı ve kullanıcı oluşturacağız.

mysql -u root -p

Ve aşağıdaki MySQL sorgularını kabuk üzerinde çalıştırın.

create database zabbix; 
grant all privileges on zabbix.* to [email protected]'localhost' identified by '[email protected]'; 
grant all privileges on zabbix.* to [email protected]'%' identified by '[email protected]'; 
flush privileges;

Zabbix kurulumu için yeni bir veritabanı oluşturuldu.

Adım 4 – Zabbix 4.1’i Kurma ve Yapılandırma

Bu adımda, Zabbix’i yükleyip yapılandıracağız. Zabbix’i resmi depodan kuracağız, sonra Zabbix-server ve Zabbix-agent’ı ayarlayacağız.

– Zabbix Paketlerini Kur

Zabbix deposunu CentOS 7 sistemine ekleyin.

yum -y install https://repo.zabbix.com/zabbix/4.1/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.1-1.el7.noarch.rpm

Şimdi aşağıdaki yum komutunu kullanarak Zabbix’i kurun.

yum -y install zabbix-get zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent

– Veritabanı Örneğini Yükle

Zabbix veritabanı örneğini ‘zabbix’ veritabanımıza alın. Zabbix dokümantasyon dizinine gidin ve Zabbix sql dosyasını çıkarın.

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-4.2.0/
gunzip create.sql.gz

Şimdi veritabanı örneğini ‘zabbix’ veritabanımıza aktarın.

mysql -u root -p zabbix < create.sql

– Zabbix Sunucusunu Yapılandırma

Zabbix sunucusu, Zabbix yazılım sisteminin merkezi işlemidir. Zabbix sunucusunu nano editörünü kullanarak yapılandırma dosyasını düzenleyerek ayarlayacağız.

Aşağıdaki komutu çalıştırın.

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Veritabanı satırı yapılandırmasında, aşağıdaki gibi bir konfigürasyon yazın ve ‘DBPassword’ değerini kendi veritabanı şifrenizle değiştirin.

DBHost=localhost
[email protected]

Kaydedin ve çıkın.

Şimdi Zabbix sunucu servisini başlatın ve sistem açılışında her zaman başlatılmasını sağlayın.

systemctl start zabbix-server
systemctl enable zabbix-server

Servisleri yeniden başlatalım.

systemctl restart zabbix-server
systemctl restart zabbix-agent
systemctl restart httpd

Şimdi web tarayıcınızı açın ve sunucunuzun IP adresini yazın.

http://***ip-adresiniz***/zabbix

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here